NỘI DUNG

XÉT TẶNG NNND, NNƯT (LẦN II - 2018) Ở CẤP CAO NHẤT: BÌNH ĐỊNH CÓ 9 NGHỆ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ

13/09/2019 15:57:36 Nghệ nhân

Xét tặng NNND, NNƯT (lần II - 2018) ở cấp cao nhất:

Bình Định có 9 nghệ nhân được đề nghị

(BĐ) - Bộ VH-TT&DL vừa ban hành danh sách đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước (cấp có thẩm quyền cao nhất và cũng là khâu cuối của quy trình xét tặng) về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú (NNND, NNƯT) trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (lần thứ II - 2018). Danh sách này gồm 67 NNƯT được đề nghị xét tặng NNND và 570 nghệ nhân được đề nghị xét tặng NNƯT

NNƯT Nguyễn Phú

Trong đó, Bình Định có 9 nghệ nhân được đề nghị xét tặng ở 2 danh hiệu. 4 NNƯT được đề nghị xét tặng NNND gồm Đinh Vế (Đinh Chương), Nguyễn Thị Đức (Minh Đức), Lê Thị Đào (Minh Trạng) và Phan Chí Thành (loại hình di sản đang nắm giữ: nghệ thuật trình diễn dân gian). 5 nghệ nhân được đề nghị xét tặng NNƯT gồm: Nguyễn Minh Toàn (Minh Lưỡng), Nguyễn Thị Hào, Nguyễn Phú, Đinh Y Băng (nghệ thuật trình diễn dân gian) và Huỳnh Lào (Sáu Lào; tri thức dân gian).